© עמותת לב זהב - שירותי סיעוד ורווחה  |  הנהלה: רח׳ החורטים 11, חולון  |

03-6555870 

phone, phone, contact, telephone, support, call

כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך לענות על חמשת תנאי הזכאות האלה:

תנאי ראשון – גיל ותושבות.
את/ה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה.

אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה, תוכל להיות זכאי לגמלת הסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקליטה.

נושאים נוספים לעיונכם:

מי זכאי לקבל חוק סיעוד


תנאי שני – הכנסות.
הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה והשפעתו על גמלת הסיעוד משתנה בהתאם למצב המשפחתי שלך.

שים לב, אם שני בני הזוג סיעודיים, ההכנסה תחושב לפי מצב משפחתי של יחיד עבור כל אחד מבני הזוג.

סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2018

למידע על ההכנסות שנלקחות בחשבון ושלא נלקחות בחשבון בבדיקת ההכנסות – לחץ כאן.

תנאי שלישי – את/ה זקוק/ה לעזרת הזולת במידה רבה.
את/ה זקוק/ה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל ביציאות, להתהלך בבית וכדומה), או שאתה זקוק להשגחה בביתך למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך.

לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע לביתך אחות שתבדוק את מצבך, למידע נוסף על הבדיקה בבית לחץ כאן.

תנאי רביעי – אתה שוהה בביתך או בדיור מוגן.
לגמלת סיעוד זכאי מי ששוהה בביתו או בדיור מוגן.
אשפוז במוסד סיעודי
אם את/ה מאושפז/ת במוסד סיעודי תוכל/י להיות זכאי/ת לגמלה רק אם את/ה שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים.

לא תהיה זכאי/ת לגמלה אם את/ה נמצא/ת במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על חשבון גוף ציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה).

אם התחלת/ה לקבל גמלת סיעוד ואת/ה מעוניין/ת להתגורר בבית אבות, עליך למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלך, כדי לבדוק את המשך זכאותך לגמלה.

אשפוז בבית חולים
זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי - יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז בלבד.

אם אינך מקבל גמלת סיעוד, ואתה מאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב -  תוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא: "סיכום ביניים".

תנאי חמישי – את/ה לא מקבל/ת גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי.
אם אתה מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מהביטוח הלאומי, או מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל לבין גמלת הסיעוד.

אם אתה מקבל את ההטבות הבאות ממשרד הביטחון, לא תוכל לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי:
הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים
הטבה של ליווי
שים לב, אם אתה מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, תוכל לקבל אותה ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.

יצירת קשר מהיר

מלאו פרטיכם בטופס הבא
וניצור קשר בהקדם:


 


© עמותת לב זהב - שירותי סיעוד ורווחה

לשירותכם סניפים בפריסה ארצית

הנהלה: רח׳ החורטים 11, חולון

|

|


שירותים


מידע וזכויות

 

 


מאמרים


סניפים


דרושים

 03-6555870